Choco Caramel Whole Tart

Choco Carmel Tart GF

  • S 18cm
  • 6 people
  • IDR 270.000

Choco Carmel Tart GF

  • M 22.5cm
  • 8 people
  • IDR 350.000

Choco Carmel Tart GF

  • L 24cm
  • 10 to 12 people
  • IDR 450.000